Thêm 10% khi thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng (VISA/MASTERCARD).