Tài khoản không tồn tại trong hệ thống, hãy kiểm tra lại! Tài khoản chính xác!
Chọn gói xu
Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.
Giao dịch của bạn sẽ được Cổng thanh toán Ngân Lượng bảo đảm an toàn, nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

Thêm 10% khi thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng (VISA/MASTERCARD).