Hoàn thành
Không gian chi quý nữ mưu lược - doc tryen online tamhoan.com

Không gian chi quý nữ mưu lược

0đ

0 phiếu

Tác giả: Lâm Miêu Miêu

Nguồn: BNS

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không

Lượt xem: 449

Số chương: 3

Xuyên qua lúc sau, đấu mẹ cả đích tỷ, gả cái quý công tử —— đây là xuyên qua thứ nữ sự.

Trọng sinh lúc sau, đấu di nương thứ muội, gả cái quý công tử —— đây là trọng sinh đích nữ sự.

Đến nỗi dâm bụt, nàng một giới tiểu nha hoàn, liền ngóng trông thuận thuận lợi lợi quá xong mười năm lao động kỳ ( bán mình kỳ ), về nhà tìm cái thành thật chất phác tướng công, liền rất vừa lòng lạp.

Chỉ là…… Thân thể này tựa hồ không ngừng là tiểu nha hoàn đơn giản như vậy đâu……

Nam chủ:…… Đừng nhìn ta không giống người đứng đắn, kỳ thật ta cũng rất thành thật chất phác……