Hoàn thành
Những tấm lòng cao cả - doc tryen online tamhoan.com

Những tấm lòng cao cả

0đ

0 phiếu

Tác giả: Edmondo De Amicis

Nguồn: Sưu tầm

Lượt xem: 414

Số chương: 57

Chúng ta biết gì về con em mình trong một ngày, một tuần hay thậm chí một năm khi chúng ở trường học, giữa thầy cô và bè bạn? Đọc "Những tấm lòng cao cả", chúng ta sẽ hiểu thêm về tâm sức của "những người chở đò", hiểu thêm sự cần thiết và qua trọng của mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục con em mình trở thành một công dân tốt. Giáo dục phải tiến hành có nghệ thuật, và nghệ thuật văn chương là công cụ giáo dục tốt. Và sự thành công của E.D.Amicis là ở đó...