Đang ra

Thư Kiếm Trường An

10đ

1 phiếu

Nguồn: BNS

Lượt xem: 1,385

Giới thiệu

Đã hai năm từ khi Mạc Thính Vũ một mình một đao rời khỏi Trường An hướng về phương Bắc. Hôm nay, thiếu niên Tô Trường An mang bên mình một cây đao tiến vào Trường An. Từ đây câu chuyện của chúng ta bắt đầu...