Hoàn thành
Truyện Kiều - doc tryen online tamhoan.com

Truyện Kiều

0đ

0 phiếu

Tác giả: Nguyễn Du

Nguồn: Sưu tầm

Lượt xem: 304

Số chương: 12

Tên gốc là Đoạn trường tân thanh (chữ Hán: 斷腸新聲), là truyện thơ kinh điển trong Nền Văn học Việt Nam, được viết bằng chữ Nôm theo thể lục bát của Nguyễn Du, gồm 3254 câu, dựa theo tiểu thuyết " Kim Vân Kiều truyện" (金雲翹傳) của Thanh Tâm Tài Nhân (青心才人), Trung Quốc.