Khinh Thủy Dao

Tác giả: Cá Du Du

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 316

Hắn là Thư Khinh Thủy – Thư đại nhân – là cận thần bên người hoàng đế, nổi danh chính trực. Nàng là Diêu Ái – từ nhỏ bái Thư Khinh Thủy làm sư phụ. Thiên hạ truyền lưu: Hậu vị tất...