Cổ Chân Nhân

Tác giả: Cổ chân nhân

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 9,217

Giới thiệu: "Con người linh hồn vạn vật, cổ là tinh hoa trời đất Tam quan bất chính, ma đầu sống lại. Câu chuyện về một người chuyển kiếp không ngừng sống lại. Một thế giới kì lạ của người nuôi cổ, dùng cổ,...