Đừng Ở Một Mình

Tác giả: Dạ Bán Trùng Ca

Thể loại: Linh Dị

Lượt xem: 5,173

Một trận bệnh nặng, đại nạn không chết, nghịch thiên mà sống. Bị trời phạt, phải nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy. Một mình ở nhà, một mình ngây ngốc trong phòng, một mình trông nhà, một mình...