Thịnh Thế Khói Lửa

Tác giả: Dạ Hoàng

Thể loại: Ngôn Tình

Lượt xem: 730

“Tiểu thư, cô đang luyện tập tự sát sao?” “Không, tôi đang thí nghiệm năng lực nhẫn nại của quái.” “Cô có đúng là thuật sĩ không vậy?” “Ngươi nhìn đi rồi sẽ rõ, những thứ thuật sĩ thông thường biết, tôi đều...