Đắc Nhân Tâm

Tác giả: Dale Carnegie

Thể loại: Sách Tự Lực

Lượt xem: 551

Đắc nhân tâm (được lòng người), tên tiếng Anh là How to Win Friends and Influence People là một quyển sách nhằm tự giúp bản thân (self-help) bán chạy nhất từ trước đến nay. Quyển sách này do Dale Carnegie...