Nhất Ngôn Thông Thiên

Tác giả: Hắc Huyền

Thể loại: Tiên Hiệp Huyền Huyễn Kỳ Huyễn

Lượt xem: 1,103

Trời có cửu trọng, mà có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu không cầu lục đạo nương thân, ta đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp tứ hải, tam sinh tình cảm cố gắng ,...