Ma Long

Tác giả: Hủ Thi Ngạc

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 2,868

Giới thiệu: Ai không có mộng làm bá chủ? Ai không muốn ngồi vương tọa chí tôn, lòng ôm giai nhân tuyệt sắc? Lão tử là ngoan nhân! Lão tử là thiên tài! Lão tử là chí tôn! Chư thiên thần phật chúng...