Ma Đạo Tổ Sư

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: Huyền Huyễn Tiên Hiệp Trọng Sinh

Lượt xem: 954

Đời trước, thanh danh của Ngụy Vô Tiện vô cùng thối nát, bị người đời phỉ báng.     Bị người thân nhất - sư đệ của chính mình dẫn người đến giết chết.     Tung hoành một đời không ngờ Ngụy Vô Tiện lại...