Cực Phẩm Quý Thê

Tác giả: Mặc Thập Tứ

Thể loại: Dị Năng Cổ Đại

Lượt xem: 1,219

Thừa tướng Quân Khuynh của Yến quốc từng vì một người mà tàn sát cả một tòa thành, khiến người trong thiên hạ phỉ báng.   Cho nên thời điểm Quân Khuynh chết, không có ai là không vui mừng.   Nhưng không ngờ được,...