Lạc Vương Phi

Tác giả: Mạn Diệu Du Li

Thể loại: Cung Đấu Xuyên Không

Lượt xem: 930

Lạc Mộng Khê: Trưởng nữ của tướng phủ, nhưng là do tiểu thiếp sinh ra. Nhát gan nhu nhược, diện mạo xấu như quỷ, không tài không đức. Tin đồn nàng có tướng sát, khắc tử khắc phu. Muốn bay lên cành cao...