Yêu Cung

Tác giả: Minh Nguyệt Dạ Sắc

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 4,322

Giới thiệu: Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt! Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người,...