Diễm Cốt

Tác giả: Mộng Yểm Điện Hạ

Thể loại: Ngôn Tình Kiếm Hiệp Cổ Đại

Lượt xem: 429

Phượng Huyết Ca mắt phượng biết cười, từ tử nhả ra hơi rượu, ung dung nói: “Nữ tử trong lòng bản tọa...đó ắt phải là nữ nhân biết võ nghệ, võ nghệ không cần cao cường, hạng nhất trở xuống,...