Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán...

Tác giả: Nghịch Thuỷ Chi Diệp

Thể loại: Võng Du Dị Giới

Lượt xem: 1,312

Tại dị giới xa xôi, có một quán nét. Quán nét thu phí cực cao, không có nhân viên phục vụ, quy định mỗi khách hàng mỗi ngày nhiều nhất chỉ được chơi 6 giờ. Chủ quán nét này thường xuyên chơi...