Đậu Đậu, em chưa biết yêu

Tác giả: Niêm Đường

Thể loại: Ngôn Tình Xuyên Không

Lượt xem: 391

BE, aka Bad Ending, ý chỉ “Kết thúc không hoàn mỹ, có khuyết điểm”; ngược lại thì HE (Happy Ending) chính là “Kết thúc tốt đẹp, chữa khỏi lòng người”. Từ đó cho thấy, bình thường HE có ý nghĩa “Hoàng...