Sở Vương Phi

Tác giả: Ninh Nhi

Thể loại: Ngôn Tình Xuyên Không

Lượt xem: 1,350

Nàng tên thật là Vân Mộng, là một nữ chiến sĩ an ninh của thế giới hiện đại, gặp nạn mà xuyên không về quá khứ, thời điểm Vương Triều Tây Sở thái bình dưới triều vua Ngọc Càn. Nàng sống...