Thề Nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 721

Mười kiếp tang thương, ngàn năm duyên phận. Mười đời mười kiếp nhặt xác chôn thây, trong tâm niệm chỉ một lòng chuộc lại lỗi lầm, mà nào hay sợi tơ hồng đã kết. Nàng – vì nhân quả kiếp trước, đợi...