Yên Chi Thượng Hoa

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Xuyên Không

Lượt xem: 243

Một con phố hoa, một bên là nam viện, một bên là nữ viện. Bỗng có một ngày nam kỹ đầu bảng của nam viện bên này chuộc một Thanh quan nhân* của nữ viện bên kia đường. Đây là sự khởi...