Hư Lộ

Tác giả: Tam Sinh Mộng

Thể loại: Huyền Huyễn Tiên Hiệp Đô Thị

Lượt xem: 1,531

Lộ... Mỗi con đường đưa chúng sinh đến những ngã rẽ vô tận...bước tiếp là do số phận lựa chọn hay ta lựa chọn số phận? Hư và thực... Cổng thiên đạo hay tử vong lộ? "Huynh đệ, nếu con đường này không...