Bạo Quân

Tác giả: Tế Miễu

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu

Lượt xem: 1,023

Một mối tình bắt đầu từ chữ hận, hết thảy những điều này đều là bắt đầu từ ngày đó … Hết thảy ngọn nguồn đều là hận… Hận… Đan xen vào nhau tạo thành vô tận hắc ám… Hắn nhục nhã...