Mạo Bài Đại Anh Hùng

Tác giả: Thất Thập Nhị Biên

Thể loại:

Lượt xem: 3,360

Giới thiệu: Một cái cơ giới sửa chữa binh khí có thể làm cái gì, nghiên cứu, cải trang, kỳ tư diệu tưởng? Một cái cơ giáp chiến sĩ có thể làm cái gì, cơ giáp chiến đấu, tinh diệu thao tác,...