Bến Xe

Tác giả: Thương Thái Vi

Thể loại: Ngôn Tình Ngược

Lượt xem: 556

Trong cuộc sống hiện thực, khi mỗi con người cất tiếng khóc chào đời, rồi lớn lên, rồi trưởng thành, rồi gặp được người trong định mệnh…Tất cả những giai đoạn đó, đều tuân theo một quy luật đã được...