Mặc Ảnh Lục

Tác giả: Tiểu Hắc

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 417

Câu chuyện là hành trình tu tiên thời trẻ của thanh niên Vương Mặc. Hắn từ một đứa trẻ mồ côi đã được Vân gia thu nhận, bước lên tiên đạo với ước vọng trở thành tiên nhân tiêu dao...