Hoàn thành
Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền - doc tryen online tamhoan.com

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

0đ

0 phiếu

Nguồn: Sưu tầm

Lượt xem: 910

Số chương: 26

Nhất Độ Quân Hoa ấp úng nói: “Thần kinh, bọn họ lại mắng nam chính của ta cầm thú, không có tính người.” Thần kinh mặt không chút biểu tình: “Sau đó?” Quân Hoa: “Sau đó ta liền viết một nam chính vạn người mê” Thần kinh: “Kết quả?” Quân Hoa gào khóc: “Kết quả bọn họ liền quay sang mắng ta……” Nội dung tiêu biểu trong truyện: Xuân phong nhất độ, ngược luyến tình thâm, ngôn tình đậm sắc.