Hoàn thành
Đao Kiếm Thần Hoàng - doc tryen online tamhoan.com

Đao Kiếm Thần Hoàng

6.7đ

3 phiếu

Nguồn: Sưu tầm

Lượt xem: 6,464

Số chương: 1,543

Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!