Truyện Dương Gian Phán Quan thuộc thể loại Huyền Huyễn của tác giả Quái Lão Ca | TAMHOAN.COM - Đọc truyện online nhanh nhất - Bản dịch chất lượng nhất

Dương Gian Phán Quan

(5.5/2)

Tác giả: Quái Lão Ca

Nguồn: BNS

Lượt xem: 4,138

Số chương: 379

Huyền Huyễn Tiên Hiệp Linh Dị

Phật Môn hưng thịnh, Đạo Môn suy thoái.

Đạo Môn Chư Thần vì giải quyết đạo gia hương hỏa vấn đề, mở ra Đạo Môn giúp đỡ người nghèo kế hoạch, quan hệ song song thủ đả tạo « Đạo Quan Dưỡng Thành Hệ Thống » .

Trần Dương, một cái Vô Danh Đạo Quan tiểu đạo sĩ, bị hệ thống chọn trúng, trở thành chấn hưng Đạo Môn tiên phong sứ giả.

"Bắt đầu từ hôm nay, Đạo Môn hưng suy nhiệm vụ, liền giao cho ta!"

Đây là một cái Đạo Quan dưỡng thành cố sự.

Đang ra

Danh sách chương

Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện