Đang ra
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - doc tryen online tamhoan.com

Phàm Nhân Tiên Giới Thiên

7.3đ

4 phiếu

Tác giả: Vong Ngữ

Nguồn: BNS

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 1,785

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi

Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ

Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.

《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, truyền thuyết về một tiểu tử người phàm tu tiên.