Truyện Tây Du Ký thuộc thể loại Huyền Huyễn của tác giả Ngô Thừa Ân | TAMHOAN.COM - Đọc truyện online nhanh nhất - Bản dịch chất lượng nhất

Tây Du Ký

(Chưa có đánh giá)

Tác giả: Ngô Thừa Ân

Nguồn: BNS

Lượt xem: 1,269

Số chương: 100

Huyền Huyễn Cổ Đại

Tây Du Ký là bộ tiểu thuyết thần thoại của lịch sử cổ đại Trung Quốc. Truyện mang tính chất hư cấu kể về bốn thầy trò Đường Tăng trên con đường trắc trở đi thỉnh kinh.

Truyện xây dựng thành công nhất là nhân vật Tôn Ngộ Không - một hình tượng con khỉ thần không biết sợ trời sợ đất, đấu tranh không ngừng với các thế lực xấu, bày tỏ nguyện vọng của tác giả đối với cuộc sống hiện thực.

Bộ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân ảnh hưởng to lớn tới đời sau, hàng trăm năm nay luôn là cội nguồn của tác phẩm văn học nhi đồng, tác phẩm phim ảnh và kịch.

Hoàn thành

Danh sách chương

Chương 1: Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá Tâm thành tu niệm đạo nhân gian

Chương 2: Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật Tài cao về xứ giết yêu ma

Chương 3: Thiên động ngàn non đều sợ phép Diêm quang mười cửa thảy kiêng oai

Chương 4: Chức phong Bậc Mã lòng chưa muốn Hiệu gọi Tề Thiên dạ mới đành

Chương 5: Phá vườn đào, Ðại Thánh trộm linh đơn Loạn cung trời, chư thần bị bại trận

Chương 6: Quan Âm phó hội hỏi căn do Tiểu Thánh ra oai trừ Ðại Thánh

Chương 7: Ðại Thánh trốn khỏi lò Bát quái Thích ca nhốt yêu núi Ngũ hành

Chương 8: Như Lai tạo kinh truyền Cực Lạc Quan Âm vâng chỉ xuống Tràng An

Chương 9: Dinh Giang Châu, mẹ con gặp gỡ Sông Hồng Giang, chồng vợ đoàn viên

Chương 10: Long Vương phạm tội Thiên Tào Ngụy Trưng gởi thơ Âm phủ

Chương 11: Xuống Âm Ti, Thái Tôn huởn sanh Ði dâng dưa, Lưu Toàn gặp vợ

Chương 12: Trần Huyền Trang làm chay thỉnh Phật Quan Thế Âm dạy sãi cầu kinh

Chương 13: Nơi Hổ huyệt, Kim Tinh cứu nạn Lưu Gia Trang, Tam Tạng tụng kinh

Chương 14: Núi Lưỡng giới, thần hầu thoát nạn Ðường Tây Phương, thầy tớ băng ngàn

Chương 15: Núi Xà Bàn, các thần giúp sức Suối Ưng Sầu, con ngựa gò cương

Chương 16: Chùa Quan Âm, thầy tu tham báu vật Núi Hắc Phong, yêu quái trộm Cà sa

Chương 17: Hành Giả đánh yêu ăn trộm Quan Âm bắt gấu thành tinh

Chương 18: Quan Âm điện, Ðường Tăng khỏi nạn Cao lão trang, Hành Giả bắt yêu

Chương 19: Vân San động, Ngộ Không thâu Bát Giới Phù đồ Sơn, Tam Tạng gặp Thiền sư

Chương 20: Tới Huỳnh Phong, Ðường Tăng mắc nạn Gặp tiên phuông, Bát Giới trổ tài

Chương 21: Hộ Pháp hóa nhà cứu Ðại Thánh Linh Kiết cho phép bắt Huỳnh Phong

Chương 22: Bát Giới cự chiến sông Lưu Sa Mộc Tra vâng phép thâu Ngộ Tịnh

Chương 23: Tam Tạng chẳng quên đạo Tứ Thánh thử lòng thiền

Chương 24: Vạn Thọ sơn, Trấn Nguơn cầm cố hữu Ngũ Trang am, Hành Giả trộm nhơn sâm

Chương 25: Trấn Nguơn tiên bắt thầy Tam Tạng Tôn Hành Giả phá viện Ngũ trang

Chương 26: Tôn Ngộ Không non cao tìm thuốc Quan Thế Âm nước phép cứu cây

Chương 27: Thây ma ba thứ trêu Hòa Thượng Tam Tạng nhiều phen đuổi Ngộ Không

Chương 28: Núi Hoa quả, quần hầu gặp chúa Rừng Hắc tòng, Tam Tạng bị yêu

Chương 29: Tam Tạng khỏi tai qua Bửu Tượng Ngộ Năng vâng chỉ đến rừng sâu

Chương 30: Huỳnh Bào bắt Sa Tăng Bạch Mã trông Hành Giả

Chương 31: Trư Bát Giới nói khích Hầu vương Tôn Hành Giả mưu trừ yêu quái

Chương 32: Núi Bình Ðảnh, Công Tào báo tin Ðộng Liên Hoa, Bát Giới mang họa

Chương 33: Ngân Giác di sơn đè Ðại Thánh Ngộ Không dụng kế đổi hồ Lô

Chương 34: Chúa yêu giỏi dắn giựt Kim Thằng Ðại Thánh phỉnh phờ thâu bửu bối

Chương 35: Chúa động bị thâu về với chủ Ngộ Không đặng báu trả cho Tiên

Chương 36: Vào chùa báu, Ngộ Không dọa sãi Ngụ am thanh, Tam Tạng xem trăng

Chương 37: Quỷ vương cầu cứu với Ðường Tăng Hành Giả mách tin cho Thái Tử

Chương 38: Ðông Cung hỏi mẹ, hay tà chánh Bát Giới cỏng thây, biết giả chơn

Chương 39: Một hột thuốc linh trời đã nấy Ba năm chúa cũ mạng còn dài

Chương 40: Hồng Hài lập kế bắt Ðường tăng Hành Giả dùng mưu trừ yêu quái

Chương 41: Ngộ Không mắc lửa thiêu Bát Giới bị yêu bắt

Chương 42: Ðại Thánh ân cần cầu Phật mẫu Quan Âm nhơn đức trói Hồng Hài

Chương 43: Yêu quái Hắc Hà mưu bắt sải Ðộng cung Tây Hải tới thâu cù

Chương 44: Ðường Tăng nghe tiếng kinh hồn Hành Giả đập xe cứu sãi

Chương 45: Miễu Tam Thanh, Ðại Thánh để danh Nước Xa Tri, Ngộ Không đấu phép

Chương 46: Ðạo sĩ cậy tài khi đạo Phật Ngộ Không đấp phép hại loài tà

Chương 47: Sông Thông Thiên, thầy trò bị cản Miễu Linh Cảm, yêu quái tróc vi

Chương 48: Yêu quái hóa tuyết bủa khắp sông Ðường Tăng cưỡi ngựa đi trên gia

Chương 49: Tam Tạng bị giam trong thủy thạch Quan Âm thương đến bắt Kim ngư

Chương 50: Nghe tiếng phỉnh phờ, sanh cực khổ Cải lời ngay thẳng, bị yêu ma

Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện