Đang ra
Tu Chân Liêu Thiên Quần - doc tryen online tamhoan.com

Tu Chân Liêu Thiên Quần

10đ

1 phiếu

Nguồn: Sưu tầm

Lượt xem: 2,986

Số chương: 996

Tống Thư Hàng vào một ngày đẹp trời đã gia nhập nhóm trao đổi những người thích truyện tiên hiệp. Tham gia nhóm đấy Thư Hàng cũng lấy một "đạo hữu" tương xứng. Chủ đề chính của nhóm trao đổi này chính là à đủ loại phủ chủ, động chủ, chân nhân, thiên sư. Ngay cả chủ hội trót làm thất lạc chó cảnh cũng gọi là "yêu khuyển" bỏ nhà đi. Cả ngày là những câu chuyện luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm gì đấy. Đột nhiên có một ngày, hồi lâu lặn xuống nước hắn đột nhiên phát hiện... Trong đám từng cái hội nhóm viên, lại toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm! A a a a, thế giới quan ở giữa đêm hoàn toàn tan vỡ á!