Chương 15: Mới vào sơn môn

"Chỉ tuyển chọn thôi đã mất ba năm?" Mạc Vấn cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi.

"Thượng Thanh tông chân tuyển là một dịp lễ trọng đại, 120 năm mới tổ chức một lần. Sau đại lễ chân tuyển Tổ Sư sẽ đích thân truyền thụ diệu pháp, chân tuyển ba năm cũng không tính là dài." Lão đạo mặt tròn gật gù.

"Xin hỏi đạo trưởng, chín cửa quan chân tuyển chọn người như thế nào? Nếu như chúng ta không trúng tuyển thì xử lý ra sao?" lúc đi Mạc Vấn một mực đi theo phía sau, cách lão đạo mặt tròn nửa bước.

"Chuyện này bần đạo cũng chưa từng trải qua, không thể nói rõ được. Bất quá theo thông lệ của các lần trước thì qua sáu cửa quan đầu là được nhập môn, sẽ được truyền thụ pháp thuật; qua ba cửa quan sau sẽ được truyền thụ đại đạo. Ngươi thiên tư thông minh, cho dù không thể trúng tuyển cũng có thể ở lại Vô Lượng sơn học tập pháp thuật của bổn phái." Lão đạo mặt tròn nói.

"Người tới cầu pháp thuật như ta đây tổng cộng có bao nhiêu?" Mạc Vấn hỏi.

"Chưa đến ba trăm." Lão đạo mặt tròn lắc đầu than thở, rõ ràng chê quá ít.

"Sau cùng sẽ giữ lại mấy người?" Mạc Vấn truy hỏi.

"Không hạn định số lượng, qua được sáu cửa quan đã là không dễ rồi, ba cửa ải cuối lại càng khó khăn hơn, đã gần một ngàn năm không có đệ tử Thượng Thanh tông nào được tổ sư ban cho đạo hiệu rồi" Lão đạo mặt tròn lắc đầu rồi nói.

"Vãn bối nghe nói vào được sơn môn sẽ có đạo hiệu, vì sao vãn bối vẫn chưa có?" Mạc Vấn cung kính hỏi, bởi vì đang đi theo bậc trưởng bối không thể ngắm nhìn xung quanh, cho nên hắn chỉ chú ý theo sát, cũng không để ý cảnh sắc trên núi.

"Qua được sáu cửa quan đầu là sẽ trở thành đệ tử Thượng Thanh tông, qua hết ba cửa ải sau cùng mới có thể coi là Thượng Thanh chuẩn đồ, nếu sau này ngươi ngộ ra đại đạo trở thành Kim Tiên, phi thăng lên trời mới có thể trở thành đệ tử của tổ sư, được tổ sư ban cho đạo hiệu." Lão đạo mặt tròn giải thích.

"Kính hỏi tôn hiệu của đạo trưởng." Mạc Vấn chắp tay hỏi lão đạo.

"Bần đạo Thanh Dương Tử. Vị đạo sĩ mặt đen vẻ mặt nghiêm khắc lúc nãy là nhị sư huynh Cổ Dương Tử của bần đạo, đại sư huynh Huyền Dương Tử của ta là chưởng giáo nơi đây." Lão đạo cười đáp.

"Hai vị thân phận cao quý như vậy, tại sao phải vất vả thế?" Mạc Vấn đưa tay chỉ mái đình nhỏ dưới chân núi.

" Tiểu bối trên núi đều có việc hết rồi, không rảnh bứt ra, huống chi đây là cửa ải thứ nhất để nhập môn, nếu để tiểu bối làm sợ sẽ có sai sót." Thanh Dương Tử giải thích.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu tán thành, đúng như Thanh Dương Tử nói, cửa ải đầu tiên rất quan trọng, cần thanh lọc tuyển chọn cực kỳ cẩn thận.

Danh sách chương
15/501 (3%)