Thông báo: Dừng truyện.

Trước 1xu
Sau
Tác giả: Lucifer (Hoàng Thạch)

Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tdong thời gian qua. 

Tiện đây chia buồn cùng mọi người, tháng ba mình đi du học rồi, bây giờ phải gấp rút học tiếng. 

Thời gian cấp bách, không có thời gian rảnh để viết truyện. Lần nữa xin lỗi và tạm biệt mọi người.

Trước 1xu
Sau