1. Thông báo

  Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

  Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
  Dismiss Notice

Huy hiệu

 1. Phúc lợi VIP 1

  Trophy points: 1

 2. Ai đó đã thích bạn

  Bài viết của bạn được ai đó quan tâm

  Trophy points: 3

 3. Phúc lợi VIP 2

  Trophy points: 4

 4. Mới Tập Viết

  Huy hiệu dành cho bài viết đầu tiên của bạn

  Trophy points: 5

 5. Đã ra đảo

  Bạn đã bị ban nick

  Trophy points: 5

 6. Đã liên kết tài khoản với Facebook

  Đã liên kết tài khoản với Facebook

  Trophy points: 5

 7. 1 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 1 tháng

  Trophy points: 5

 8. Phúc lợi VIP 3

  Trophy points: 9

 9. Đang Chém Gió

  Bạn đã đăng 30 bài viết

  Trophy points: 10

 10. Chục Like

  Bài viết của bạn được 25 người thích

  Trophy points: 10

 11. 2 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 2 tháng

  Trophy points: 10

 12. Trăm Like

  Bài viết của bạn được 100 người thích.

  Trophy points: 15

 13. 3 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 3 tháng

  Trophy points: 15

 14. Phúc lợi VIP 4

  Trophy points: 16

 15. Cao Thủ Chém Gió

  Bạn đã đăng 100 bài viết

  Trophy points: 20

 16. Vạn Like

  Bài viết của bạn được 500 người thích

  Trophy points: 20

 17. 4 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 4 tháng

  Trophy points: 20

 18. 5 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 5 tháng

  Trophy points: 25

 19. Phúc lợi VIP 5

  Trophy points: 25

 20. 6 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 6 tháng

  Trophy points: 30

 21. 7 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 7 tháng

  Trophy points: 35

 22. Phúc lợi VIP 6

  Trophy points: 36

 23. Thánh Chém Gió

  Thật tuyệt vời! Bạn đã đăng 2000 bài viết rồi!

  Trophy points: 40

 24. 8 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 8 tháng

  Trophy points: 40

 25. 9 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 9 tháng

  Trophy points: 45

 26. Phúc lợi VIP 7

  Trophy points: 49

 27. Triệu Like

  Bài viết của bạn được 1000 người thích

  Trophy points: 50

 28. Gold Cup

  Cúp Vàng cho thành viên tích cực - Bạn đã đạt được 500 điểm thành tích

  Trophy points: 50

 29. 10 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 10 tháng

  Trophy points: 50

 30. 11 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 11 tháng

  Trophy points: 55

 31. 1 Năm Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 1 năm

  Trophy points: 60

 32. 2 Năm Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 2 năm

  Trophy points: 120

 33. 3 Năm Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 3 năm

  Trophy points: 360