1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Band Band {band}
Bang Bang {bang}
Bann Bann {bann}
Biggrin Biggrin {biggrin}
Bike Bike {bike}
Birthday Birthday {Birthday}
Boom Boom {boom}
Bye Bye {bye}
Capture Capture {capture}
Cheers Cheers {cheers}
Confused Confused {confused}
Cool 2 Cool 2 {cool 2}
Doublegun Doublegun {doublegun}
Eek Eek {eek}
Fix Fix {fix}
Flame Flame {flame}
Frown Frown {frown}
Hang Hang {hang}
Hehe Hehe {hehe}
Hug Hug {hug}
Lay Lay {lay}
Lmao Lmao {lmao}
Lol Lol {lol}
Lovemachine Lovemachine {lovemachine}
Loveyou Loveyou {loveyou}
Mad Mad {mad}
Mage Mage {mage}
No No {no}
Ot Ot {ot}
Phone Phone {phone}
Please Please {please}
Puke Puke {puke}
Redface Redface {redface}
Rofl Rofl {rofl}
Rolleyes Rolleyes {rolleyes}
Runrun Runrun {runrun}
Shit Shit {shit}
Shit(1) Shit(1) {shit(1)}
Shoot1 Shoot1 {shoot1}
Sleep Sleep {sleep}
Smoke Smoke {smoke}
Sos Sos {sos}
Spam Spam {spam}
Stupid Stupid {stupid}
Theft Theft {theft}
Tongue Tongue {tongue}
Welcome Welcome {welcome}
Wink Wink {wink}
Winner Winner {winner}
Yes Yes {yes}
dead dead :dead:
poop poop :poop:
Smile Smile :) :-) (:
tungtung tungtung :tungtung:
Wink Wink ;)
Frown Frown :(
Mad Mad :mad: >:( :@
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P
Big Grin Big Grin :D
Eek! Eek! :eek: :o
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
Adore Adore {adore}
After_boom After_boom {after_boom}
Ah Ah {ah}
Amazed Amazed {amazed}
Angry Angry {angry}
Bad_smelly Bad_smelly {bad_smelly}
Baffle Baffle {baffle}
Beat_brick Beat_brick {beat_brick}
Beat_plaster Beat_plaster {beat_plaster}
Beat_shot Beat_shot {beat_shot}
Beauty Beauty {beauty}
Big_smile Big_smile {big_smile}
Boss Boss {boss}
Brick Brick {brick}
Burn_joss_stick Burn_joss_stick {burn_joss_stick}
Byebye Byebye {byebye}
Canny Canny {canny}
Choler Choler {choler}
Confident Confident {confident}
Confuse Confuse {confuse}
Cool Cool {cool}
Cry Cry {cry}
Doubt Doubt {doubt}
Dribble Dribble {dribble}
Embarrassed Embarrassed {embarrassed}
Feel_good Feel_good {feel_good}
Go Go {go}
Haha Haha {haha}
Hell_boy Hell_boy {hell_boy}
Hungry Hungry {hungry}
Look_down Look_down {look_down}
Matrix Matrix {matrix}
Misdoubt Misdoubt {misdoubt}
Nosebleed Nosebleed {nosebleed}
Oh Oh {oh}
Ops Ops {ops}
Pudency Pudency {pudency}
Rap Rap {rap}
Sad Sad {sad}
Sexy_girl Sexy_girl {sexy_girl}
Shame Shame {shame}
Smile Smile {smile}
Spiderman Spiderman {spiderman}
Still_dreaming Still_dreaming {still_dreaming}
Sure Sure {sure}
Surrender Surrender {surrender}
Sweat Sweat {sweat}
Sweet_kiss Sweet_kiss {sweet_kiss}
Tire Tire {tire}
Too_sad Too_sad {too_sad}
Waaaht Waaaht {waaaht}
What What {what}
Adore Adore :1:
After_boom After_boom :2:
Ah Ah :3:
Amazed Amazed :4:
Angry Angry :5:
Bad_smelly Bad_smelly :6:
Baffle Baffle :7:
Band Band :8:
Bang Bang :9:
Bann Bann :10:
Beat_brick Beat_brick :11:
Beat_plaster Beat_plaster :12:
Beat_shot Beat_shot :13:
Beauty Beauty :14:
Biggrin Biggrin :15:
Big_smile Big_smile :16:
Bike Bike :17:
Birthday Birthday :18:
Boom Boom :19:
Boss Boss :20:
Brick Brick :21:
Burn_joss_stick Burn_joss_stick :22:
Bye Bye :23:
Byebye Byebye :24:
Canny Canny :25:
Capture Capture :26:
Cheers Cheers :27:
Choler Choler :28:
Confident Confident :29:
Confuse Confuse :30:
Confused Confused :31:
Cool Cool :32:
Cool 2 Cool 2 :33:
Cry Cry :34:
Doublegun Doublegun :35:
Doubt Doubt :36:
Dribble Dribble :37:
Eek Eek :38:
Embarrassed Embarrassed :39:
Feel_good Feel_good :40:
Fix Fix :41:
Flame Flame :42:
Frown Frown :43:
Go Go :44:
Haha Haha :45:
Hang Hang :46:
Hehe Hehe :47:
Hell_boy Hell_boy :48:
Hug Hug :49:
Hungry Hungry :50:
Lay Lay :51:
Lmao Lmao :52:
Lol Lol :53:
Look_down Look_down :54:
Lovemachine Lovemachine :55:
Loveyou Loveyou :56:
Mad Mad :57:
Mage Mage :58:
Matrix Matrix :59:
Misdoubt Misdoubt :60:
No No :61:
Nosebleed Nosebleed :62:
Oh Oh :63:
Ops Ops :64:
Ot Ot :65:
Phone Phone :66:
Please Please :67:
Pudency Pudency :68:
Puke Puke :69:
Rap Rap :70:
Redface Redface :71:
Rofl Rofl :72:
Rolleyes Rolleyes :73:
Runrun Runrun :74:
Sad Sad :75:
Sexy_girl Sexy_girl :76:
Shame Shame :77:
Shit Shit :78:
Shit(1) Shit(1) :79:
Shoot1 Shoot1 :80:
Sleep Sleep :81:
Smile Smile :82:
Smoke Smoke :83:
Sos Sos :84:
Spam Spam :85:
Spiderman Spiderman :86:
Still_dreaming Still_dreaming :87:
Stupid Stupid :88:
Sure Sure :89:
Surrender Surrender :90:
Sweat Sweat :91:
Sweet_kiss Sweet_kiss :92:
Theft Theft :93:
Tire Tire :94:
Tongue Tongue :95:
Too_sad Too_sad :96:
Waaaht Waaaht :97:
Welcome Welcome :98:
What What :99:
Wink Wink :100:
Wink Wink :103:
Wink Wink :106:
Wink Wink :109:
Wink Wink :112:
Wink Wink :115:
Wink Wink :118:
Wink Wink :121:
Wink Wink :124:
Wink Wink :127:
Wink Wink :130:
Wink Wink :133:
Wink Wink :136:
Wink Wink :139:
Wink Wink :142:
Wink Wink :145:
Wink Wink :148:
Wink Wink :151:
Wink Wink :154:
Wink Wink :157:
Wink Wink :160:
Wink Wink :163:
Wink Wink :168:
Wink Wink :171:
Wink Wink :174:
Wink Wink :179:
Wink Wink :182:
Wink Wink :185:
Wink Wink :190:
Wink Wink :193:
Wink Wink :196:
Wink Wink :201:
Wink Wink :204:
Wink Wink :207:
Winner Winner :101:
Winner Winner :104:
Winner Winner :107:
Winner Winner :110:
Winner Winner :113:
Winner Winner :116:
Winner Winner :119:
Winner Winner :122:
Winner Winner :125:
Winner Winner :128:
Winner Winner :131:
Winner Winner :134:
Winner Winner :137:
Winner Winner :140:
Winner Winner :143:
Winner Winner :146:
Winner Winner :149:
Winner Winner :152:
Winner Winner :155:
Winner Winner :158:
Winner Winner :161:
Winner Winner :164:
Winner Winner :166:
Winner Winner :169:
Winner Winner :172:
Winner Winner :175:
Winner Winner :177:
Winner Winner :180:
Winner Winner :183:
Winner Winner :186:
Winner Winner :188:
Winner Winner :191:
Winner Winner :194:
Winner Winner :197:
Winner Winner :199:
Winner Winner :202:
Winner Winner :205:
Winner Winner :208:
Winner Winner :210:
Yes Yes :102:
Yes Yes :105:
Yes Yes :108:
Yes Yes :111:
Yes Yes :114:
Yes Yes :117:
Yes Yes :120:
Yes Yes :123:
Yes Yes :126:
Yes Yes :129:
Yes Yes :132:
Yes Yes :135:
Yes Yes :138:
Yes Yes :141:
Yes Yes :144:
Yes Yes :147:
Yes Yes :150:
Yes Yes :153:
Yes Yes :156:
Yes Yes :159:
Yes Yes :162:
Yes Yes :165:
Yes Yes :167:
Yes Yes :170:
Yes Yes :173:
Yes Yes :176:
Yes Yes :178:
Yes Yes :181:
Yes Yes :184:
Yes Yes :187:
Yes Yes :189:
Yes Yes :192:
Yes Yes :195:
Yes Yes :198:
Yes Yes :200:
Yes Yes :203:
Yes Yes :206:
Yes Yes :209:
B01 B01 :b01:
b02 b02 :b02:
b03 b03 :b03:
b04 b04 :b04:
b05 b05 :b05:
b06 b06 :b06:
b07 b07 :b07:
b08 b08 :b08:
b09 b09 :b09:
b10 b10 :b10:
b11 b11 :b11:
b12 b12 :b12:
b13 b13 :b13:
b14 b14 :b14:
b15 b15 :b15:
b16 b16 :b16:
b17 b17 :b17:
b18 b18 :b18:
b19 b19 :b19:
b20 b20 :b20:
b21 b21 :b21:
b22 b22 :b22:
b23 b23 :b23:
b24 b24 :b24:
b25 b25 :b25:
b26 b26 :b26:
b27 b27 :b27:
b28 b28 :b28:
b29 b29 :b29:
b30 b30 :b30:
b31 b31 :b31:
b32 b32 :b32:
b33 b33 :b33:
b34 b34 :b34:
b35 b35 :b35:
b36 b36 :b36:
b37 b37 :b37:
b38 b38 :b38:
b39 b39 :b39:
b40 b40 :b40:
b41 b41 :b41:
b42 b42 :b42:
b43 b43 :b43:
b44 b44 :b44:
b45 b45 :b45:
b46 b46 :b46:
b47 b47 :b47:
b48 b48 :b48:
b49 b49 :b49:
b50 b50 :b50:
b51 b51 :b51:
b52 b52 :b52:
b53 b53 :b53:
b54 b54 :b54:
b55 b55 :b55:
b56 b56 :b56:
b57 b57 :b57:
b58 b58 :b58:
b60 b60 :b60:
b61 b61 :b61:
b62 b62 :b62:
b63 b63 :b63:
b64 b64 :b64:
b65 b65 :b65:
b66 b66 :b66:
b67 b67 :b67:
b68 b68 :b68:
b69 b69 :b69:
b70 b70 :b70:
b71 b71 :b71:
b72 b72 :b72:
b73 b73 :b73:
b74 b74 :b74:
b75 b75 :b75:
b76 b76 :b76:
b77 b77 :b77:
b78 b78 :b78
b79 b79 :b79:
b80 b80 :b80:
b81 b81 :b81:
b82 b82 :b82:
b83 b83 :b83:
b84 b84 :b84:
b85 b85 :b85:
b86 b86 :b86:
b87 b87 :b87:
c c :c1:
c c :c2:
c c :c3:
c c :c4:
c c :c5:
c c :c6:
c c :c7:
c c :c8:
c c :c9:
c c :c10:
c c :c11:
c c :c12:
c c :c13:
c c :c14:
c c :c15:
c c :c16:
c1 c1 :cc1:
c1 c1 :cc2:
c1 c1 :cc3:
c1 c1 :cc4:
c1 c1 :cc5:
c1 c1 :cc6:
C1 C1 :cc7:
c1 c1 :cc8:
c1 c1 :cc9:
c1 c1 :cc10:
c1 c1 :cc12:
c1 c1 :cc13:
c1 c1 :cc14:
c1 c1 :cc15:
c1 c1 :cc16:
ck1 ck1 :ck1:
ck10 ck10 :ck10:
ck11 ck11 :ck11:
ck12 ck12 :ck12:
ck13 ck13 :ck13:
ck14 ck14 :ck14:
ck15 ck15 :ck15:
ck16 ck16 :ck16:
ck17 ck17 :ck17:
ck18 ck18 :ck18:
ck19 ck19 :ck19:
ck2 ck2 :ck2:
ck20 ck20 :ck20:
ck21 ck21 :ck21:
ck22 ck22 :ck22:
ck23 ck23 :ck23:
ck24 ck24 :ck24:
ck25 ck25 :ck25:
ck26 ck26 :ck26:
ck27 ck27 :ck27:
ck28 ck28 :ck28:
ck29 ck29 :ck29:
ck3 ck3 :ck3:
ck30 ck30 :ck30:
ck31 ck31 :ck31:
ck32 ck32 :ck32:
ck33 ck33 :ck33:
ck34 ck34 :ck34:
ck35 ck35 :ck35:
ck36 ck36 :ck36:
ck37 ck37 :ck37:
ck38 ck38 :ck38:
ck39 ck39 :ck39:
ck4 ck4 :ck4:
ck40 ck40 :ck40:
ck41 ck41 :ck41:
ck42 ck42 :ck42:
ck43 ck43 :ck43:
ck44 ck44 :ck44:
ck45 ck45 :ck45:
ck46 ck46 :ck46:
ck47 ck47 :ck47:
ck48 ck48 :ck48:
ck49 ck49 :ck49:
ck5 ck5 :ck5:
ck50 ck50 :ck50:
ck51 ck51 :ck51:
ck52 ck52 :ck52:
ck53 ck53 :ck53:
ck54 ck54 :ck54:
ck55 ck55 :ck55:
ck56 ck56 :ck56:
ck57 ck57 :ck57:
ck58 ck58 :ck58:
ck59 ck59 :ck59:
ck6 ck6 :ck6:
ck60 ck60 :ck60:
ck61 ck61 :ck61:
ck62 ck62 :ck62:
ck63 ck63 :ck63:
ck64 ck64 :ck64:
ck65 ck65 :ck65:
ck7 ck7 :ck7:
ck8 ck8 :ck8:
ck9 ck9 :ck9:
d1 d1 :d1:
d1 d1 :d2:
d1 d1 :d3:
d1 d1 :d4:
d1 d1 :d5:
d1 d1 :d6:
d1 d1 :d7:
d1 d1 :d8:
d1 d1 :d9:
d1 d1 :d10:
d1 d1 :d11:
d1 d1 :d12:
d1 d1 :d13:
d1 d1 :d14:
d1 d1 :d15:
d1 d1 :d16:
d1 d1 :d17:
d1 d1 :d18:
d1 d1 :d19:
d1 d1 :d20:
D1 D1 :d21:
d1 d1 :d22:
D1 D1 :d23:
f1 f1 *serious*
f1 f1 *drink*
f1 f1 *go*
f1 f1 *cry*
f1 f1 *thua* *surrender*
f1 f1 *bye* *good bye*
f1 f1 *like* *no.1* *thích* *thich*
f1 f1 *smile* =]]
f1 f1 *run*
f1 f1 *slap*
f1 f1 *happy*
f1 f1 *dance*
f1 f1 *sleep*
f1 f1 *relax*
f1 f1 *wash*
f1 f1 *eat*
f1 f1 *sick*
f1 f1 *study*
f1 f1 *help*
f1 f1 *love*
f1 f1 *candy*
f1 f1 *bad*
f1 f1 *unlucky* *nhọ*
f1 f1 *cuddle*
f1 f1 *dead*
f1 f1 *shit*
Lol Lol :l1:
LoL LoL :l2:
Lol Lol :l3:
lol lol :l4: :OK
lol lol :l5: :?:
lol lol :l6:
lol lol :l7:
lol lol :l8: :dwi
Lol Lol :l9:
lol lol :l10:
lol lol :l11:
lol lol :l12: :please:
lol lol :l13:
Lol Lol :l14:
lol lol :l15:
z1 z1 :z1: =)
z10 z10 :z10: =((
z11 z11 :z11: =O
z12 z12 :z12: =j
z13 z13 :z13: =]
z14 z14 :z14: =m
z15 z15 :z15: -_-
z16 z16 :z16: =B
z17 z17 :z17: :z =z
z18 z18 :z18: :y =y
z19 z19 :z19: =@
z2 z2 :z2: :w =w
z20 z20 :z20: *nhảy* =nn
z21 z21 :z21: =<3
z22 z22 :z22: *kiss* =kiss :*
z23 z23 :z23: *no* =no
z24 z24 :z24: *clap* =clap
z25 z25 :z25: *angry* =a
z3 z3 :z3: :v =V
z4 z4 :z4: =p
z5 z5 :z5: :K :k =k
z6 z6 :z6: :u =u
z7 z7 :z7: :c =c
z8 z8 :z8: :n =n
z9 z9 :z9: *hat xi* =h :h