1. Thông báo

  Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

  Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
  Dismiss Notice
 1. Level
  14
  198 Điểm
 2. 2 điểm nữa, bạn sẽ lên level 15
   

Badges

 1. Chục Like

  Chục Like

  Bài viết của bạn được 25 người thích
 2. Ai đó đã thích bạn

  Ai đó đã thích bạn

  Bài viết của bạn được ai đó quan tâm
 3. Mới Tập Viết

  Mới Tập Viết

  Huy hiệu dành cho bài viết đầu tiên của bạn
 4. 1 Tháng Tầm Hoan

  1 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 1 tháng
 5. 2 Tháng Tầm Hoan

  2 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 2 tháng
 6. 3 Tháng Tầm Hoan

  3 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 3 tháng
 7. 4 Tháng Tầm Hoan

  4 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 4 tháng
 8. 5 Tháng Tầm Hoan

  5 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 5 tháng
 9. 6 Tháng Tầm Hoan

  6 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 6 tháng
 10. 7 Tháng Tầm Hoan

  7 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 7 tháng
 11. 8 Tháng Tầm Hoan

  8 Tháng Tầm Hoan

  Đã tham gia diễn đàn Tầm Hoan 8 tháng