1. Thông báo

  Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

  Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
  Dismiss Notice

吴瑶 - 刷我滴卡DJ 2017-08-12

DJ China Vol 41

 1. DJ China
  歌名:刷我迪卡
  作词:刘歌
  作曲:石焱

  人生一场梦江湖一字马
  你我在功夫之外任潇洒
  金钱如粪土名利全放下
  说什么你的我的太复杂

  天大地也大太多的奇葩
  你我在世俗面前成笑话
  左手人民币右手银行卡
  今天就任性疯狂刷一把

  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡
  真金白银他不掺假
  刷到你眼花手发麻

  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡
  快乐不是鸭梨里山大
  得到的得不到的手中沙

  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡
  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡

  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡
  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡

  人生一场梦江湖一字马
  你我在功夫之外任潇洒
  金钱如粪土名利全放下
  说什么你的我的太复杂

  天大地也大太多的奇葩
  你我在世俗面前成笑话
  左手人民币右手银行卡
  今天就任性疯狂刷一把

  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡
  真金白银他不掺假
  刷到你眼花手发麻

  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡
  快乐不是鸭梨里山大
  得到的得不到的手中沙

  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡
  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡

  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡
  刷我滴卡刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡
  刷刷刷刷刷我滴卡