Hoa Âm Hệ Liệt

Tác giả: Bộ Phi Yên

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lượt xem: 2,995

Truyền thuyết về Thanh điểu tộc kể lại rằng, "máu của người Thanh Điểu tộc không phải là loại máu bình thường, mà là máu của Tây Vương Mẫu – khi Vương Mẫu tu luyện trên đỉnh Côn Luân, Người...