Tôi Tư Duy Tôi Thành Đạt

Tác giả: John C.Maxwell

Thể loại: Tâm Lý Xã Hội Sách Nước Ngoài

Lượt xem: 316

Những công việc để giúp đỡ người khác lúc đầu không quan trọng. Bạn có thể phục vụ ở nhà thờ, tình nguyện làm những dịch vụ chuyên nghiệp hay đóng góp vào tổ chức từ thiện. Điểm mấu chốt...