Tạo Hóa Tiên Đế

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 46

Một thế giới thần kỳ, nơi đây có cường giả như mây, có hoang thú hồng hoang, có thần thông diệu pháp, có pháp bảo hủy thiên diệt địa, có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao...