Hoàn thành
Tạo Hóa Tiên Đế - doc tryen online tamhoan.com

Tạo Hóa Tiên Đế

0đ

0 phiếu

Nguồn: truyenyy

Lượt xem: 2,100

Số chương: 1,618

Một thế giới thần kỳ, nơi đây có cường giả như mây, có hoang thú hồng hoang, có thần thông diệu pháp, có pháp bảo hủy thiên diệt địa, có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ chư thiên...

Thiếu niên Khương Tư Nam bước ra từ Càn Nguyên vực, người mang chí bảo vô thượng, tu luyện thần thông tuyệt thế, vì bản tâm thủ hộ đã giết ra con đường nghịch thiên.