Tiên Quốc Đại Đế

Tác giả: Quan Kỳ

Thể loại: Tiên Hiệp Dị Giới

Lượt xem: 3,818

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ! Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có vô số Tiên...