Truyện Tiên Quốc Đại Đế thuộc thể loại Tiên Hiệp của tác giả Quan Kỳ | TAMHOAN.COM - Đọc truyện online nhanh nhất - Bản dịch chất lượng nhất

Tiên Quốc Đại Đế

(10/1)

Tác giả: Quan Kỳ

Nguồn: Sưu tầm

Lượt xem: 10,023

Số chương: 1,449

Tiên Hiệp Dị Giới

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ! Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn. Pháp tắc của Vương triều là: "dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!" Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!

Hoàn thành

Danh sách chương

Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện