Chung Vô Diệm

Tác giả: Tô Chẩn

Thể loại: Huyền Huyễn Ngôn Tình Lịch Sử

Lượt xem: 14

Một hôm, Tuyên Vương đang uống rượu giữa bầy cung nga xinh đẹp, vui chơi ở Tiệm Đài. Chung vô Diệm xin vào yết kiến, tự xưng là người con gái không lấy được chồng của nước Tề, nghe nói...