Hoàn thành
Mặt Trời Đêm (Midnight Sun) - doc tryen online tamhoan.com

Mặt Trời Đêm (Midnight Sun)

0đ

0 phiếu

Tác giả: Stephenie Meyer

Nguồn: Sưu tầm

Lượt xem: 3,582

Số chương: 40

Là một phần khác của “Twilight” mà có lẽ sẽ không nhiều người biết đến phần này. “Midnight Sun” là một phần khác của “Twilight”. Nói cách khác, nếu “Twilight” được kể theo lời của Bella thì “Midnight Sun" được kẻ theo lời Edward.