Hoàn thành

Người Điều Khiển Tâm Lý

0đ

0 phiếu

Nguồn: Sưu tầm

Lượt xem: 17

Đi, chúng ta ăn cơm trước, cô biết làm đồ ăn không?”

“Không”

“Cắt rau củ?”

“Không”

“Nấu canh?”

“Không”

“Nấu cơm?”

“Không”

Không nhịn được nữa, ”Vậy cô biết cái gì?”

“Ăn”

“…….”