Đang ra
Vạn Giới Gian Thương - doc tryen online tamhoan.com

Vạn Giới Gian Thương

1đ

1 phiếu

Nguồn: BNS

Lượt xem: 851

Số chương: 86

Ngươi có muốn cơ duyên của nhân vật chính? Ta muốn!
Ngươi có muốn tình duyên của nhân vật chính? Ta muốn. (Dĩ nhiên, ta là người sống rất tình cảm, thề có cái bóng đèn làm chứng)
Ngươi có muốn thành kẻ thù của nhân vật chính không? Khụ khụ, cái này thì taị hạ xin kiếu, tránh voi chẳng xấu mặt nào nha!
Anh đây xuyên không gian, ngao du cướp bóc ngàn vạn thế giới. Lấy đồ vật vốn là của bọn hắn, để mang đi lừa bọn hắn!

(TG: Chuyện này hoàn toàn hư cấu! Chẳng may có chỗ nào trùng hợp! Thì ta không biết gì đâu nhé!)