Hoàn thành
Ba lần đi thi thái tử phi - doc tryen online tamhoan.com

Ba lần đi thi thái tử phi

0đ

0 phiếu

Tác giả: Mậu Lâm Tư Trúc

Nguồn: bachngocsach

Lượt xem: 1,444

Số chương: 70

Lão thái thái cho rằng A Ly đầu óc chậm chạp, kỳ thật cũng chẳng oan uổng cho nàng tý nào. Việc này cũng không thể trách Vương gia không dạy được con gái mà là do tư chất của A Ly quá kém.

Hình thức xuyên không ở trường Tấn Giang, chuyên ngành trạch đấu, cung đấu đã sản sinh ra biết bao nhiêu là đệ tử. A Ly là người đầu tiên thi rớt lần thứ nhất, phải thi lại lần hai, lần ba. Đều kỳ lạ ở chỗ lần nào cô nàng cũng bị rơi vào tay của Tư Mã Dục. A Ly đã chấp chận đối mặt với vận mệnh lần này của mình. Hãm hại thì hãm hại, coi như báo thù một lần cho hả dạ.